Categories
Uncategorized

Rumusan Format SPM 2021

Latihan Rumusan 1 -Format SPM 2021

Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Bahan 1

Alam sekitar ialah anugerah Tuhan yang amat bernilai kepada kesejahteraan kehidupan manusia kerana kita banyak bergantung pada sumber semula jadi. Namun begitu, alam sekitar kini semakin tercemar kerana terdapat pihak yang tidak bertanggungjawab melakukan pencemaran, termasuklah pembuangan sampah di sungai, penggunaan baja kimia dan pembuangan sisa toksik.

 Pemuliharaan terhadap alam sekitar amat penting untuk mengelakkan kepupusan. Ekosistem dan ekologi alam semula jadi akan terganggu apabila berlaku kepupusan flora atau fauna. Cuaca juga akan menjadi panas dan kering jika penebangan hutan dilakukan secara tidak terancang. Habitat semula jadi turut musnah jika pembakaran hutan dilakukan secara terbuka. Pelbagai jenis haiwan bergerak ke kawasan baharu untuk mencari tempat perlindungan. Akhirnya fenomena ini mengakibatkan kepupusan haiwan dan tumbuh tumbuhan.

Permasalahan alam sekitar memerlukan komitmen yang tinggi daripada semua pihak dan perlu ditangani secara bersama. Setiap lapisan masyarakat seharusnya menyuburkan amalan gaya hidup yang mengutamakan penggunaan sumber secara berhemah demi memulihara alam sekitar dan sumber yang semakin berkurang. Hutan yang menjadi sumber ekonomi negara juga perlu dipulihara dan diurus dengan baik untuk memastikan kelangsungan peranan serta sumbangannya kepada kesejahteraan manusia sejagat. Bencana banjir dan tanah runtuh yang kerap berlaku ada kaitan dengan kegiatan pembalakan dan kemusnahan hutan. Oleh itu, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan perlu menghentikan kegiatan pembalakan haram untuk mengelakkan kejadian yang lebih buruk berlaku.

Pencemaran sungai terus berlaku di mana-mana sahaja sehingga menimbulkan pelbagai masalah. Pelbagai langkah boleh dilakukan untuk menyelamatkan sungai di negara kita, termasuk mengadakan Kempen Cintai Sungai secara bersepadu di seluruh negara. Dengan berbuat demikian, orang ramai sentiasa diingatkan tentang pentingnya menjaga sungai. Skop pendidikan di sekolah tentang alam sekitar juga perlu diperluas dalam usaha mendidik generasi muda agar menyedari kepentingan sungai.

 Kerajaan juga telah mewujudkan hutan simpanan kekal yang diurus dan diklasifikasikan sebagai hutan perlindungan, hutan berhasil, hutan lipur dan hutan penyelidikan dan pembelajaran. Kawasan hutan ini bukan sahaja menjadi habitat kepada haiwan, malah berperanan sebagai muzium hidup yang memaparkan kehidupan alam semula jadi yang perlu dipelihara.

Dalam usaha menjaga alam sekitar, bukan kerajaan sahaja yang harus dipertanggungjawabkan, tetapi semua pihak perlu melibatkan diri secara akur. Kempen kesedaran perlu ditingkatkan pada peringkat sekolah, institusi pengajian tinggi dan masyarakat awam. Pelaksanaannya memerlukan kerjasama setiap individu dengan sektor swasta dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO). UMW Toyota telah menyumbangkan sebanyak RM6 juta bagi mendedahkan golongan pelajar sekolah terhadap kepentingan memelihara alam sekitar dan menghijaukan bumi.

Secara tuntasnya, alam sekitar yang sihat penting untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Semua pihak perlu bekerjasama menggembleng tenaga dalam pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar demi kehidupan yang berkualiti pada masa depan.     

(Dipetik dan diubah suai daripada ‘Memelihara Alam Sekitar’ oleh Samat Buang, Dewan Siswa, Disember 2016    – yang bersumberkan bahan daripada modul Karisma blog Cikgu Tan CL)

Bahan 2

Kempen Kitar Semula Majlis Daerah Kuala Selangor 2019 | Portal Rasmi Majlis Daerah Kuala Selangor (MDKS)

(Gambar ini diambil daripada internet  tentang Poster Kempen Kitar Semula daripada Majlis Daerah Kuala Selangor)

Pendahuluan

Rumusan membincangkan kesan kemusnahan alam sekitar dan langkah-langkah untuk memulihara alam sekitar.

Bahan 1

Langkah-langkah memelihara alam sekitar

S1 masyarakat seharusnya menyuburkan amalan gaya hidup yang mengutamakan penggunaan sumber 

S2 hutan perlu dipulihara dan diurus dengan baik

 S3 kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan perlu menghentikan kegiatan pembalakan haram

 S4 mengadakan Kempen Cintai Sungai secara bersepadu di seluruh negara

S5 skop pendidikan di sekolah tentang alam sekitar juga perlu diperluas

 S6 kerajaan juga telah mewujudkan hutan simpanan kekal

 S7 kempen kesedaran perlu ditingkatkan pada peringkat sekolah, institusi pengajian tinggi dan masyarakat awam

S8 kerjasama setiap individu dengan sektor swasta dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO)

Kesan-kesan kerosakan alam sekitar

K1 Ekosistem dan ekologi alam semula jadi akan terganggu

K2 Cuaca juga akan menjadi panas dan kering

K3. Habitat semula jadi turut musnah.

K4 Akhirnya fenomena ini mengakibatkan kepupusan haiwan dan tumbuh tumbuhan.

K5 Bencana banjir dan tanah runtuh yang kerap berlaku

Bahan 2

Langkah-langkah untuk memelihara alam sekitar

G1.  Orang ramai diseru supaya mengamalkan kitar semula terhadap barang-barang yang terpakai.

G2.  Masyarakat harus mengelakkan penggunaan strew dan beg pastik dan polistrena untuk mengurangkan sampah.

G3.  Minyak masak yang terpakai perlu dilupus dengan baik agar tidak menjejaskan alam sekitar.

Penutup

Kesimpulannya, semua pihak harus bekerjasama untuk memulihara alam sekitar agar melestari alam sekitar kita kepada generasi akan datang.

Jawapan

Rumusan membincangkan kesan kemusnahan alam sekitar dan langkah-langkah untuk memulihara alam sekitar.  

                Kesan kemusnahan alam sekitar ialah ekosistem dan ekologi alam semula jadi akan terganggu . Kesan seterusnya ialah cuaca juga akan menjadi panas dan kering. Langkah untuk memulihara alam sekitar ialah  masyarakat seharusnya menyuburkan amalan gaya hidup yang mengutamakan penggunaan sumber. Selain itu, langkah kedua ialah  hutan perlu dipulihara dan diurus dengan baik. Langkah ketiga ialah kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan perlu menghentikan kegiatan pembalakan haram. Langkah seterusnya adalah  mengadakan Kempen Cintai Sungai secara bersepadu di seluruh negara. Kerajaan juga telah mewujudkan hutan simpanan kekal . Di samping itu,  .  Orang ramai diseru supaya mengamalkan kitar semula terhadap barang-barang yang terpakai.

Kesimpulannya, semua pihak harus bekerjasama untuk memelihara alam sekitar agar melestari alam sekitar kita kepada generasi akan datang.

* Murid perlu sendiri mencari fokus yang terdapat dalam kedua-dua bahan tersebut untuk menentukan pendahulan dan isi yang hendak hendak dicari,

*Calon diingatkan supaya mengambil isi tentang langkah semaksimumnya 6 isi sahaja + sekurang-kurangnya 1 isi kesan  +  sekurang-kurangnya 1 isi daripada bahan kedua.

Tidak ada isi tersirat lagi

Categories
Uncategorized

Latihan bahasa Melayu standard 2 dan 3

Latihan Bahasa Melayu Standard    2

Maka oleh Seri Amerta kata Tun Perak itu semuanya dipersembahkan ke bawah Duli Yang Dipertuan. Maka baginda pun tersenyum, seraya bertitah, “Benar seperti kata Tun Perak itu.”

Maka diambil sirih dari puan baginda, disuruh berikan kepada Tun Perak. Maka titah baginda kepada Tun Perak, “Bahawa Tun Perak tiada patut diam di Kelang lagi; baiklah Tun Perak diam di negeri ini.”

(Petikan daripada Prosa Tradisional Burung Terbang Dipipi Lada , antologi Sejadah Rindu)

Jawapan:

Seri Amerta pun menyembahkan  kata-kata yang disampaikan oleh Tun Perak kepada Duli Yang Dipertuan. Baginda pun tersenyum sambil bertita, “kata-kata Tun Perak itu memang benar”.

Setelah itu, baginda mengambil sirih dari bekas sirih itu /puan sirih lalu menyuruh orang untuk menganugerahkan sirih itu kepada Tun Perak. Baginda bertitah kepada Tun Perak, ” Tun Perak tidak patut berada/ tinggal di Kelang lagi, sebaliknya lebih elok berada di negeri Melaka.

Latihan Bahasa Melayu Standard 3

Syahadan lalu  berkhabar   Sultan Muhammad Zainuddin, “Jikalu ada ampun serta kurnia suka reda Seri Paduka Kakanda,  adinda hendak membawa pulang ke Matan, Seri Paduka Adinda Ratu serta dengan  anak laki-laki dan perempuan  sekaiannya.

Maka dijawab oleh Sultan Banjar, “Baiklah itu sahaja, ada yang sudah berlaki, ada yang sudah berbini dengan orang Banjar itu.”

(dipetik daripada Hikayat Opu Daeng Menambun  dalam buku antologi Dirgahayu Bahasa m.s. 86)

Jawapan:

Selanjutnya,   Sultan Muhammad Zainuddin pun bertitah “Jika mendapat kurnia dan ampun daripada Seri Paduka Kakanda,   adinda hendak membawa Seri Paduka Adinda Ratu dan semua anak lelaki dan perempuan untuk pulang ke Matan.

Sultan Banjar pun bertitah, “Baiklah perkara itu, apatah lagi ada pula sudah bersuami dan beristeri dengan orang Banjar itu.

Categories
spm2021

Latihan bahasa Melayu Standard format SPM 2021

Dalam bahagian latihan ini calon akan diuji dalam bentuk prosa tradisional, ujaran atau bahasa pasar serta cakap ajuk kepada bahasa Melayu baku / standard. Di sini, cikgu akan cuba menghuraikan teknik mengubahsuaikan bahasa klasik atau bahasa tidak baku itu kepada bahasa Melayu baku. Jika petikan itu ialah prosa tradisional, murid hendak mengenal pasti kata-kata yang lazim digunakan dalam bahasa klasik seperti maka, arakiah, hatta, syahadan, alkisah dan sebagainya. Kata-kata tersebut mesti dibuangkan dan tidak boleh menyalin kata-kata tersebut dalam bahasa Melayu standard. Dalam bahasa klasik, sering terdapat ayat songsang yang tidak normal, seperti “meminta nangka sebiji” sepatutnya “meminta sebiji nangka”. Seterusnya, cikgu telah menyediakan latihan untuk murid serta rakan setugas sebagai rujukan atau berkongsi idea.

Petua: Calon tidak boleh mengubah struktur ayat bahasa klasik itu, terutamanya ayat dalam bentuk cakap ajuk perlu dikekalkan. Selain itu, bahasa istana perlu dikekalkan, seperti bertitah, berkenan, daulat tuanku, ampun tuanku, bersemayam, berangkat, murka, bersiram dan sebagainya.


Latihan Bahasa Melayu Standard 1

Hatta diceterakan oleh orang yang empunya cetera ini tatkala Inderaputera berjalan itu maka ia pun bertemulah dengan Tasik Semendera Jin namanya. Maka dilihat oleh Inderaputera dari jauh ada suatu tasik maha besar seperti laut rupanya. Maka fikir Inderaputera , “Laut apakah ini gerangannya?”

(Petikan daripada Dua Geliga Hikmat dalam buku antologi Digarhayu Bahasa)

Jawapan: Menurut cerita yang disampaikan oleh pemilik cerita/ tukang cerita / pelipur lara itu, apabila dalam perjalanan,  Inderaputera telah menemukan sebuah tasik yang bernama Tasik Semendera Jin. Dari jauh, Inderaputera mendapati bahawa tasik itu sangat besar seperti laut. Pada fikiran Inderaputera, “kemungkinan itulah laut.


Latihan Bahasa Melayu Standard 1

Hatta diceterakan oleh orang yang empunya cetera ini tatkala Inderaputera berjalan itu maka ia pun bertemulah dengan Tasik Semendera Jin namanya. Maka dilihat oleh Inderaputera dari jauh ada suatu tasik maha besar seperti laut rupanya. Maka fikir Inderaputera , “Laut apakah ini gerangannya?”

(Petikan daripada Dua Geliga Hikmat  dalam buku antologi  Digarhayu Bahasa)

Jawapan: Menurut cerita yang disampaikan oleh pemilik cerita/ tukang cerita / pelipur lara itu, apabila dalam perjalanan, Inderaputera telah menemukan sebuah tasik yang bernama Tasik Semendera Jin. Dari jauh, Inderaputera mendapati bahawa tasik itu sangat besar seperti laut. Pada fikiran Inderaputera, “kemungkinan itulah laut.

Categories
Uncategorized

Latihan Pemahaman Petikan Sastera Format SPM 2021

Bermula dari tahun 2021, soalan komsas dalam kertas Bahasa Melayu SPM telah berubah selaras dengan pelaksanaan KSSM. Antologi yang dipelajari hanya boleh menjadi rujukan sahaja dan tidak menjadi bahan peperiksaan secara langsung. Petikan sastera akan diambil daripada pelbagai karya sastera. Oleh itu calon dan guru perlu mengambil perhatian akan hal ini.Berikut ada beberapa petua atau sedikit nasihat hendak dikongsi bersama semoga dapat memberikan manfaat kepada murid dan guru serakan.


Petua 1 Pengetahuan komsas nampaknya tidak diuji lagi, seperti persoalan, nilai, pengajaran, gaya bahasa, teknik plot dan sebagainya. Oleh itu , Murid tidak perlu menghafaz maklumat-maklumat itu ketika menghadapi peperiksaan nanti.

Petua 2 Walaupun petikan puisi moden dan klasik serta prosa moden (mungkin termasuk prosa tradisional) mungkin tidak pernah diajar di dalam kelas, para murid tidak patut panik dan mengambil tumpuan dalam tema bahan-bahan yang diuji itu. Bahan-bahan petikan sastera yang diuji itu pasti mempunyai tema yang hampir sama, seperti isu pencemaran, patriotik, perjuangan kemerdekaan, warga tua, masalah keluarga, perpaduan dan lain-lain lagi. Oleh itu, cikgu bercadang agar murid membaca soalan-soalan KBAT dahulu, iaitu (iii) dan (iv) untuk mengetahui tema yang hendak diuji lalu membaca petikan-petikan sasatera itu dan menjawab soalan (i) dan (ii).

Petua 3 Terseralah markah dalam soalan KBAT (7 markah) lebih banyak daripada soalan pemahaman petikan (5 markah). Oleh itu, murid perlu berlatih untuk membincang, menghuraikan, menganalisis dan mengesyorkan pendapat dalam pelbagai isu semasa untuk menajamkan pemikiran dan berupaya untuk mengemukakan idea yang bernas dan betul serta rasional.

Semoga nasihat yang hendak saya kongsi bersama dapat memberikan manfaat kepada para murid Tingkatan 4 tahun 2020 dan rakan setugas yang sibuk menghadapi PdP yang sentiasa berubah dari semasa ke semasa.


Baca bahan-bahan di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Sajak : Aku Membaca lagi

membaca langit

ku mendongak lagi

di dalamnya pohon-pohon kayan rapuh

dahan dan ranting terkulai

daun-daun berguguran

helai demi helai

di lantai tanah airku yang makmur.

Petikan 2

Sungai Ceper semakin hari semakin tohor sehingga air sampai paras buku lali. Ikan-ikan terperangkap dan banyak yang mati kerana tidak boleh main air lagi. Sungai menjadi busuk kerana najis tidak boleh mengalir. Hendak mandi menyelam kepala dalam-dalam pun tidak boleh lagi kerana air Ceper betul-betul tohor.

Ibu mengamuk juga. Dia maki-maki Ceper yang boleh jadi bagitu sehingga menyusahkan semua. Baruh habis kering. Padipun kecut di dalam sawah. Yang sudah menguning boleh jadi tahan-tahan sampai benar-benar tunduk. Tetapi banyak yang belum masuk isi habis kering dan mati menjadi jerami begitu saja. Yang kuning pun nampak saja besar biji-biji padinya, tetapi banyak yang hampa kerana kemarau panjang sangat dan air Sungai Ceper tidak boleh menolong langsung.

Dalam hati ibu memang Ceper itu bedebahlah. Ibu tidak turun ke Ceper lagi kerana airnya sedikit. Ibu berbaik dengan telaga. Meskipun telaga di penjuru tanah kami itu amat dalam, ibu tarik juga tali timba membawa naik air ke atas.

(Dipetik daripada cerpen Ibu dan Ceper oleh Shahnon Ahmad dalam antologi Harga Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka)

(i) Berdasarkan bahan 1, apakah yang telah berlaku seperti yang digambarkan oleh penyajak?       [2 markah]

(ii)Berdasarkan bahan 2, Apakah yang telah terjadi kepada Ceper? [3 markah]

(iii)Negara kita semakin maju, tetapi masalah alam sekitar semakin menjadi-jadi. Pada pendapat anda, apakah punca masalah pencemaran semakin menjadi-jadi? [3 markah]

(iv)Pelbagai kempen kesedaran tentang kepentingan alam sekitar telah dilancarkan tetapi pelbagai pencemaran masih berleluasa. Pada pendapat anda, apakah yang patut dilakukan untuk mengelakkan fenomena yang diceritakan dalam kedua-dua bahan tersebut? [4 markah]

Jawapan

(i) Berdasarkan bahan 1, apakah yang telah berlaku seperti yang digambarkan oleh penyajak?

Berdasarkan bahan 1, penyajak telah menggambarkan alam sekitar di negara kita telah terjejas. Tumbuh-tumbuhan telah mengalami kepupusan dan banyak flora telah mati walaupun negara sedang berkembang dengan maju.

(ii) Berdasarkan bahan 2, Apakah yang telah terjadi kepada Ceper?

Keadaan Ceper ialah air sungai Ceper semakin tohol hingga paras buku lali sahaja. Banyak ikan telah mati kerana air sungai terlalu cetek. Air sungai Ceper berbau busuk kerana najis tidak dapat dialirkan oleh air sungai yang sedikit.

(iii) Negara kita semakin maju, tetapi masalah alam sekitar semakin menjadi-jadi. Pada pendapat anda, apakah punca masalah pencemaran semakin menjadi-jadi?

Punca masalah pencemaran semakin menjadi-jadi ialah penerokaan hutan secara berleluasa untuk pertanian dan perindustrian. Perancangan pembangunan tidak teratur. Masyarakat kita tidak ada kesedaran sivik atau tanggungjawab terhadap alam sekitar, iaitu membuang sampah dan melakukan pembakaran secara terbuka. Manusia yang tamak akan keuntungan sanggup melepaskan sisa toksik dan najis ternakan ke dalam sungai.

(iv) Pada pendapat anda, apakah yang patut dilakukan untuk mengelakkan fenomena yang diceritakan dalam kedua-dua bahan tersebut?

Untuk mengelakkan fenomena yang diceritakan dalam kedua-dua bahan tersebut ialah kempen kesedaran tentang kepentingan alam sekitar perlu diadakan dari semasa ke semasa dan secara besar-besaran supaya dapat menarik perhatian orang ramai. Pendidikan tentang cinta akan alam sekitar perlu diadakan di setiap sekolah.  Penguatkuasaan undang-undang perlu diadakan terhadap penjenayah alam sekitar supaya orang ramai tidak lagi mencemarkan alam sekitar. Media massa perlu menyedarkan orang ramai supaya tidak melakukan kegiatan yang boleh menjejaskan alam sekitar melalui iklan, dokumentari, rencana dan berita.

Categories
Uncategorized

Latihan Penyuntingan 3 Format SPM 2021

Latihan Penyuntingan dalam bentuk format SPM 2021 boleh juga dikeluarkan dalam bentuk dialog seperti berikut:

Latihan penyuntingan 3

Petikan perbualan ini mengandungi   tiga belas kesalahan Bahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada tiga belas kesalahan yang terdapat dalam petikan. Anda tidak perlu menyalin petikan tersebut.

Hui Ling     : Nathan, cuba membaca berita tentang kes kematian akibat penyakit Covid-19 di negara Indonesia.

Nathan      :Aduh, malangnya banyak mangsa-mangsa  penyakit Covid-19 yang terkorban.

Hui Ling     : Warganegara-warganegara Malaysia patut bersyukur kerana penyakit tersebut dapat dikawal di negara kita di atas kerja sama semua pihak.

Nathan      : Benar, kita perlu mematuhi Standard Operasi Prosedur (SOP) yang kerajaan tetapkan. Kita pun perlu sentiasa memakai penutup mulut dan mengekalkan jarak social  di antara satu sama lain. Jangan sekali-sekala lalai.

Hui Ling     : Kita perlu mengamalkan normal baharu untuk menghadapi wabak yang telah mengubah corak hidup kita.

Jawapan:

 1. Aduh – Aduhai
 2. Banyak mangsa-mangsa  – banyak mangsa
 3. Terkorban. –  terkorban!  (kesalahan tanda bacaan ini pernah dikeluarkan dalam SPM )
 4. Warganegara-warganegara – warganegara
 5. Di atas – atas
 6. Kerja sama – kerjasama
 7. Standard Operasi Prosedur – Prosedur Operasi Standard (kesalahan dari segi hukum DM, SOP ialah singkatan daripada bahasa Inggeris)
 8. Kerajaan tetapkan – ditetapkan oleh kerajaan
 9. Penutup -pelitup
 10. Social – sosial
 11. Di antara – antara
 12. Sekali-sekala  – sekali-kali
 13. Normal – norma
Categories
spm2021

Latihan Penyuntingan format SPM 2021

Bermula dari tahun 2021, format kertas Bahasa Melayu SPM telah mengalami perubahan secara drastik selaras dengan pelaksanaan KSSM. Dalam bahagian pembetulan kesalahan jalan bahasa telah berubah secara holistik. Calon tidak lagi menghadapi dalam Soalan 3(c), iaitu kesalahan ejaan dan imbuhan serta Soalan 3 (d), iaitu kesalahan jalan bahasa dan istilah. Sebaliknya dalam format baharu itu, calon perlu menjawab soalan Penyuntingan, iaitu membetulkan kesalahan ejaan, imbuhan, tatabahasa dan penggunaan kata atau istilah dalam satu petikan atau dua petikan . Seterusnya, cikgu cuba memaparkan contoh latihan tersebut rujukan para pelajar Tingkatan Empat tahun ini semoga dapat menghilangkan kegelisahan pelajar atau guru untuk menghadapi soalan tersebut.


Latihan Penyuntingan 1

Petikan ini mengandungi tiga belas kesalahan bahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada tiga belas kesalahan yang terdapat dalam petikan. Anda tidak perlu menyalin petikan tersebut.

Kumpulan Pengakap itu telah berjaya keluar daripada hutan belantara itu dengan berpandu kompas dan peta yang tersedia. Kesesatan mereka telah masuk hari ke 5. Selain daripada kelukaan calar balar, muka mereka juga kelihatan putih kerana mengalami kelaparan yang serious. Pihak penguatkuasa telah menghantar 150 orang pasukan penyelamatan untuk mengadakan operasi mencari lima mangsa itu. Segala kesilapan  yang telah mereka hadapi perlu menjadi pengajaran lain-lain pasukan.


Latihan Penyuntingan 2

Petikan ini mengandungi tiga belas kesalahan Bahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada tiga belas kesalahan yang terdapat dalam petikan. Anda tidak perlu menyalin petikan tersebut.

Sejak kebelakangan ini, pihak berkenaan telah mengadakan pelbagai pekej pelancongan yang menarik untuk menjanakan industri pelancongan di negara kita. Salah satu prodok pelancongan yang menarik ialah eko-pelancongan kerana Malaysia kekayaan dengan sumber alam semula, iaitu di hutan tropika terdapat beribu jenis spesis yang unit. Para pelancong-pelancong domestik dan luar negara pasti akan terpesona pandangan yang indah di negara kita. Alam sekitar yang bersih perlu ditanggung oleh kita agar supaya pelancong akan berulang-ulang datang ke destinasi peranginan di negara kita.

Lihat jawapan di halaman seterusnya.

Categories
Uncategorized

Sinopsis Novel Di Sebalik Dinara (Tingkatan 4 Zon Sabah, Sarawak, Labuan, Johor) 2015

Sinopsis Novel Di Sebalik Dinara
Bab 1.
Farisha berada di Lapangan Terbang Senai, Johor untuk menaiki kapal terbang ke Kuala lumpur. Dia terjumpa seorang pemuda yang bersikap sopan santun dan kacak. Pemuda itu bersenyum kepadanya. Di dalam pesawat, kebetulan pemuda itu duduk di tepinya. Farisha berminat akan jam tangan pemuda yang juga merupakan pusat kawalan elektronik. Setelah berbual ringkas. Mereka tertidur dalam penerbangan. Di balai ketibaan KLIA, Farisha terlupa menghubungi rakan serumahnya Shida dan abangnya, Azraai. Dia terpaksa menaiki teksi balik ke tempat kediaman. Pada pukul 10.00 malam, dia baru sampai di hadapan pintu apartmennya. Kad pintar tidak dapat berfungsi untuk membuka pintu rumah. Setelah menghubungi Shida, Shida yang sedang bermain skuasy segera balik untuk membuka pintunya, iaitu, kunci pintu telah ditukar kepada Retinal Scanner. Farisha terkejut tentang perubahan rumah mereka. Menurut Shida, abang Farishalah yang memasang retinal scanner itu.
Melalui hologram, wajah Azraai wujud di depannya. Azraai menyatakan bahawa dia bimbang akan keselamatan Farisha kerana berlakunya kes pembunuhan yang tidak jauh dari apartmen Farisha. Azraai meminta Farisha supaya mendaftar retinal matanya dalam sistem keselamatan rumahnya dengan bantuan Shida. Setelah itu, Farisha pun tidur kerana terlalu letih.
Di sebuah bilik pejabat, Dr. Maxi sedang berbincang tentang Farisha. Aqram , pemuda yang duduk di sisi Farisha dalam pesawat itu telah mengesahkan bahawa Farisha ialah orang yang dicari oleh mereka selama ini kerana DNA Farisha daripada cawan di pesawat itu memang orang yang dicari oleh mereka. Aqram mengatakan bahawa dia tidak dapat membaca minda Farisha kerana otak Faisha memiliki sejenis pendinding yang dipanggil Wall. Dr. Maxi menyerahkan Penetrator kepada Aqram untuk membantunya supaya dapat melemahkan Wall Farisha dan dapat membaca minda Farisha. Mereka memerlukan Farisha untuk menyelamatkan sistem Dinara.
Bab 2
Farisha telah menghubungi Rosman, rakan syarikatnya supaya membawa dia ke Hotel Renaissance kerana dia hendak menyertai ucapan pembukaan yang akan disampaikan oleh Philips Young, Presiden Persatuan Penggodam Antarabangsa. Rosman menelefonnya bahawa keretanya telah rosak. Farisha segera menjagakan Shida yang sedang tidur lena. Farisha meminta Shida membawanya ke stesen monorel. Setelah sampai di hotel itu, sebuah robot penyambutnya ke dewan itu. Malangnya Philip Young tidak dapat hadir di dewan dan hanya hologram beliau yang muncul di pentas sahaja. Akhirnya Rosman sempat tiba di dewan itu. Sebenarnya Farisha dan Rosman membuka sebuah syarikat perunding keselamatan sistem komputer yang bernama Secured Shell Sdn. Bhd setahun yang lalu. Mereka baru mendapat projek di Senawang. Mereka kesempitan wang sehingga Rosman tidak dapat menggantikan kereta lamanya tambahan lagi Rosman bercadang untuk berkahwin tidak lagi.
Rosman mendapati bahawa ada seorang pemuda yang kacak sedang memerhatikan Farisha. Pemuda itu memperkenalkan dirinya Aqram. Farisha terkejut kerana dapat bertemu semula dengan pemuda yang dijumpainya di Lapangan Terbang Senai semalam itu . Aqram bekerja di Soft Lab, Cyberjaya. Aqram menyatakan bahawa dia sedang mencari jururunding untuk satu projek mini di Soft Lab dan ingin menawarkan projek kepada syarikat Farisha. Ketika berbual-bual dengan Farisha, Aqram menekankan Penetrator di tangannya untuk melemahkan Wall minda Farisha. Farisha berasa pening kerana terdapat cahaya berkilat di depan matanya. Aqram hanya sempat membaca sedikit ingatan Farisha sahaja. Aqram berasa kesal kerana maklumat yang diperolehnya dalam minda Farisha terlalu sedikit. Aqram memerlukan Farisha untuk menyelamatkan sistem Dinar dalam syarikat mereka.
Bab 3
Rosman teruja untuk mengetahui tawaran yang diutarakan oleh Aqram. Atas desakan Rosman, Farisha menghantar e-mel kepada Aqram tentang projek mini itu. Aqram membalas e-mel tentang kegembiraannya kerana Farisha menerima tawaran mereka. Keesokan hari, mereka bertemu di luar dewan simposium. Rosman hendak membawa mereka ke Puchong untuk perbincangan mereka. Menurut Aqram, mereka akan berbincang di rumah Karl, seorang penyelidik SoftLab yang banyak berjasa. Rosman dan Farisha terkejut tentang nama Karl kerana Karl pernah memenangi anugerah inovasi peringkat kebangsaan dan sejak memenangi anugerah tersebut, Karl terus menyepi daripada pihak media. Aqram membawa mereka menaiki LRT untuk ke Puchong . Di platform monorel, Farisha mendapati bahawa penumpang sebelah ialah seorang wanita tua yang menghidap penyakit barah.
Ketika tiba di rumah agam milik Karl, mereka disambut oleh seorang lelaki tua. Lelaki itu bernama Dr. Maxi yang juga bekerja di Soft Lab dalam bahagian penyelidikan. Dr. Maxi ingin membuat tawaran langsung kepada Syarikat Secured Shell tentang projek mini itu dengan nilai RM1.5 juta. Rosman dan Farisha terkejut tenang tawaran tersebut. Farisha ingin mengetahui skop kerja itu. Dr. Maxi menerangkan bahawa khidmat mereka adalah menggodam tiga kelompok komputer SoftLab yang merupakan infrastruktur sistem pengkomputeran awam dalam masa empat minggu. Farisha tidak berkeyakinan untuk menerima projek itu. Bagaimanapun, Dr. Maxi menyatakan bahawa Farisha berbakat besar dan pernah berjaya melepasi sistem keselamatan Bank Sapurba dahulu. Farisha terkejut kerana Dr.Maxi mengetahui peristiwa tiga tahun yang lalu itu. Farisha ingin berfikir dahulu tentang tawaran tersebut.
Setelah itu, Dr. Maxi membawa Farisha dan Rosman ke dalam terowong. Di hujung terowong itu terdapat ruang . Di situ mereka ternampak Karl terbaring di atas katil hospital canggih di dalam sebuah bilik kaca. Karl telah menghidap penyakit barah usus selama tiga tahun. Farisha teringat akan arwah ibu bapanya juga menghidap penyakit barah tulang. Mereka hanya berdiam diri. Menurut Dr Maxi, Karl masih aktif dalam penyelidikan. Farisha diminta menggodam sistem Dinara yang dibuat oleh Karl. Setelah balik, Farisha kurang senang hati atas projek itu dan ingin meminta pendapat daripada abangnya.

Bab 4
Azraai bersungguh-sungguh memintanya menerima sahaja tawan itu. Pada petang itu, Farisha menerima pesanan ringkas daripada Rosman bahawa dia masih berada di Senawang dang tidak sempat untuk pergi ke Soft Lab petang nanti. Farisha terpaksa pergi ke SoftLab sendiri. Farisha enggan menaiki kenderaan awam kerana berasakan dirinya diekori orang. Shida dibangunkan oleh Farisha. Shida tergesa-gesa bangun kerana terdapat temu janji dengan seorang pelanggan. Kebetulan mereka menuju ke destinasi yang sama, iaitu SoftLab di Cyberjaya. Shida menerima tawaran untuk menulis satu rencana dengan harga RM25000. Setibanya di Soft Lab, Shida disambut oleh Khairul Anwar. Sebaliknya Farisha disambut oleh Aqram ke bilik keselamatan untuk mendaftar cap jari dan retina mata. Farisha dibawa ke sebuah bilik besar sebagai tempat kerjanya. Farisha berasa selesa di tempat kerjanya. Seterusnya Farisha juga dibawa ke pusat data yang merupakan perkakas Dinara. Farisha diberitahu bahawa di situlah semua data untuk perisian Desktop Maya yang digunakan oleh pelanggan Soft Lab, iaitu semua data disimpan dalam Dinara. Oleh itu Farisha dipertanggungjawabkan untuk menggodam dan mengukuhkan sistem Dianara.
Setelah pulang dari Soft Lab, mereka berdua minum di sebuah kopitiam. Shida mengatakan bahawa dia ditawarkan supaya menulis satu rencana dan satu buku biografi dengan bayaran sebanyak RM40 ribu. Mereka berdua akan mula bekerja pada keesokan hari di Soft Lab manakala Rosman tidak dapat datang kerana kerja di Senawang belum selesai.
Di pejabat Soft Lab, Dr. Maxi berbincang dengan Khairul Anwar dan Aqram bahawa mereka perlu memastikan Shida sentiasa di situ bersama dengan Farisha. Shida juga akan dijadikan pengganti Farisha jika apa-apa terjadi kepada Farisha. Shida dianggap sesuai kerana mereka sebaya dan tubuh badan hampir sama. Mereka memerlukan Alia untuk menjalankan tugas tetapi mereka turut bimbang akan emosi Alia yang tidak menentu. Sebenarnya Alia ialah sebuah cyborg yang canggih.
Bab 5.
Pada pagi itu, Alia sudah menunggu kedatangan Farisha di lobi pejabat. Setelah itu, Alia membentangkan semua kemudahan yang ada di tempat kerja mereka kepada Farisha. Farisha terkejut tentang penerangan Alia yang lancar sekali.
Ketika makan petang, Farisha dan Shida makan di kedai mamak. Mereka berasa agak aneh terhadap Alia yang memiliki kulit yang terlalu sempurna sehingga tidak dapat bulu kening. Mereka menyangka bahawa Alia pernah menjalani pembedahan plastik. Farisha turut mengatakan bahawa Aqram mempunyai fizikal dan perlakuan yang lebih sempurna. Shida turut berminat terhadap Aqram.
Pada sebelah petang, Aqram menyambung penerangan Alia pada pagi itu. Farisha turut mendebat dengan Aqram tentang kelemahan sistem Dinara. Farisha mendapati bahawa sistem pengkomputeran itu mempunyai kelemahan yang banyak. Aqram mengakui kelemahan itu dan meminta Farisha menggodam sistem itu supaya keselamatannya boleh ditingkatkan. Aqram turut mengakui bahawa Dinara sudah dicerobohi dan penceroboh telah menyusupkan satu virus bom jangka yang akan memusnahkan Dinara pada tarikh tertentu.
Pada sebelah malam, Rosman menyatakan bahawa dia tidak dapat menyertai kerja Farisha di Soft Lab kerana syarikat di Senawang itu telah menambahkan tugas untuk Rosman. Sebaliknya di pejabat Soft Lab, Dr. Maxi sedang berbincang tenang tugas yang akan dilakukan pada keesokan hari. Alia sungguh marah kerana tidak diberitahu tentang rancangan Dr.Maxi. Dr. Maxi mengatakan bahawa Alia akan diberi arahan ketika berada di bilik Farisha padi esok. Setelah Alia beredar dari situ, Dr. Maxi hendak menghapuskan sebahagian ingatan Alia kerana Alia kecenderungan untuk bersaing dengan wanita lain. Alia cemburu dengan perhubungan rapat antara Medina dengan Karl. Sebaliknya Alia dicipta oleh Karl. Mereka berancang untuk meneruskan rancangan bermula pada pukul 9.00 pagi esok sebelum 10.30 pagi kerana Karl akan menerima rawatan sekitar pukul 11.00.
Pada malam itu, Farisha tidak dapat tidur dengan baik kerana asyik bermimpi tentang serang binatang buas sehingga dia terlewat bangun.
Bab 6
Farisha tiba sepuluh minit lewat ke ruang kerjanya. Sebaik-baik sahaja dia duduk di kerusinya, tiba-tiba dia terasa pening. Ketika itu, Alia menerima arahan daripada Dr. Maxi supaya mengurut kepala Farisha. Farisha turut tertidur. Dua jarum keluar daripada kepala kerusi dan mula mencucuk kiri dan kanan tengkuk Farisha. Farisha telah berinteraksi dengan Karl. Ketika itu, Dr.Maxi, Aqram dan Khairul Anwar sedang menyaksikan reaksi Farisha di bilik Dr. Maxi. Alia sungguh tidak puas hati kerana Farisha dapat berinteraksi dengan Karl dan bukan dia yang menjalankan tugas itu. Dalam mimpi itu, Karl mengatakan bahawa Farishalah sahaya yang dipercayainya untuk menyelamatkan Dinara. Karl juga mengatakan bahawa sejak dahulu, dia sudah mempersiapkan Farisha dengan kelengkapan untuk berhubungan dengannya. Alia hilang kawalan dan terjerit pekik kerana Farisha dapat berbincang dengan Karl. Aqram terpaksa mematikan suis di belakang tengkuk Alia dan Alia turut tegak dan kaku.
Apabila Farisha terjaga semula, dia ternampak Aqram di depannya. Farisha tidak teringat apa yang telah berlaku sebelum itu. Aqram memberikan multivitamin kepada Farisha supaya lebih segar. Seterusnya mereka berdua menyambung penerangan semalam. Farisha berpendapat bahawa dia seolah-olah pernah menggunakan sistem Dinara.
Apabila tengah hari, Farisha makan petang bersama dengan Shida di kantin Soft Lab. Farisha berasa hairan tentang mimpi ngeri yang dialaminya. Shida pula menyatakan bahawa dia sedang mengkaji Karl , saintis terkenal di situ melalui arkib syarikat itu. Shida juga mengatakan bahawa sistem Dinara merupakan hasil Karl dengan seorang wanita yang bernama Medina dan Medina telah menghilangkan diri setelah sistem Dinara disiapkan. Bagaimanapun Shida tidak dapat mencari maklumat yang selanjutnya tentang Medina di dalam arkib syarikat.
Bab 7.
Pada malam itu, Shida dijemput ke pejabat Secured Shell Sdn. Bhd untuk membincangkan kontrak projek Soft Lab kerana Shida memiliki latar belakang undang-undang. Farisha meneliti setiap halaman dalam kontrak itu. Semasa mereka bertiga sedang berbincang, tiba-tiba Farisha mengerang kerana kepalanya berdenyut-denyut. Farisha terlihat cahaya seperti kilat yang memancar seperti yang dialaminya di Hotel Renaissance. Mereka terpaksa berhenti dalam perbincangan itu. Semasa mereka keluar dari pejabat, Uncle Seng, tauke kedai runcit di blok itu menegur mereka dan mengatakan bahawa dia ternampak dua orang pemuda lari keluar dari arah pejabat mereka dengan membawa beberapa beg besi, piring TV satelit dan sebagainya. Mereka berasa curiga atas kejadian itu.
Dua hari kemudian, Farisha berkunjung ke rumah Azraai. Dia disambut oleh dua orang anak saudaranya yang comel, iaitu Dina dan Aina. Farisha sangat sayang akan dua orang anak saudaranya. Farisha diberitahu oleh abang dua perkara yang di luar sangkaannya. Perkara pertama ialah Azraai telah dikesan oleh doktor bahawa dia telah menghidap penyakit jantung. Farisha menangis dan meminta Azraai tidak lagi menyembunyikan masalah kepada Azraai kerana tidak mahu kehilangan abang yang amat disayangi. Perkara kedua ialah Azraai menyerahkan satu fail daripada arwah ayah mereka kepada Farisha dan memberitahunya bahawa Farisha ialah anak angkat kepada ayah dan ibunya. Azraai berat hati untuk memberitahu perkara itu kepada adik angkatnya sejak 26 tahun yang lalu tetapi dia perlu melaksanakan amanah yang diberikan oleh arwah ayahnya. Farisha sangat sedih dan menangis sehingga matanya bengkak. Sesungguhnya kakak iparnya, Mariah turut mengetahui perkara itu. Apabila sampai di rumah, Farisha tidak membuka fail plastik itu dan terus mencampakkan fail itu ke dalam almari bajunya kerana belum bersedia untuk menerima perkara itu.
Bab 8
Aqram, Dr. Maxi dan Khairul Anwar sedang menonton skrin besar untuk sesi selanjutnya antara Karl dengan Farisha pagi itu. Tiba-tiba Farisha jatuh pengsan. Aqram terus berlari ke arah Farisha. Dr. Maxi menelefon doktor yang merawat Karl untuk menyatakan bahawa sesi pagi itu terpaksa dihentikan. Setelah diperiksa oleh pegawai perubatan, mereka mengambil keputusan untuk menghantar Farisha ke hospital . Dr. Maxi telah mengarahkan Aqram dan Khairul Anwar supaya mereka menjalankan rancangan yang kedua, iaitu Shida akan mengganti Farisha dalam tugas itu.
Aqram dan Khairul Anwar menjumpai Shida dan memberitahunya bahawa Farisha telah jatuh pengsan dan telah dihantar ke hospital. Mereka turut bertanya kepada Shida tentang keadaan Farisha semalam. Shida mengatakan bahawa Farisha kelihatan kurang ceria sejak pulang dari rumah abangnya. Farisha menerima pesanan ringkas daripada Farisha bahwa dia berada di Hospital Putrajaya kerana tekanan darah terlalu tinggi dan doktor akan membuat CT-scan kerana ada benjol di belakang kepalanya. Shida diminta ke pejabat Dr. Maxi. Dr. Maxi hendak mengetahui kesihatan Farisha dan bertanya sama ada Farisha telah mengandung. Shida menafikan pertanyaan Dr. Maxi kerana Farisha tidak memiliki teman lelaki. Selepas itu Shida menelefon Rosamn tentang keadaan Farisha.
Bab 9.
Di bilik pejabat Dr. Maxi, mereka berpendapat bahawa setelah tiga sesi dilakukan untuk berkomunikasi dengan Karl, badan Farisha sudah lemah dan tidak mampu menanggung semua kerja itu. Mereka akan menggantikan Farisha dengan Shida. Mereka perlu membuat persiapan untuk sesi pagi esok walaupun amanah Karl ialah Farisha sahaja yang dapat menyiapkan tugas tersebut.
Apabila Shida sampai di rumah, dia mengemaskan pakaian Farisha untuk dibawa ke hospital. Dia ternampak fail plastik yang disimpan di dalam almari. Shida membuka fail itu dan membaca dokumen yang ada di dalam fail itu. Dia terkejut kerana Farisha ialah anak angkat yang diserahkan kepada keluarga angkatnya.
Semasa berada di wad, Rosman berasa bersalah kerana membiarkan Farisha melaksanakan semua tugas di Soft Lab. Menurut Farisha , dia pengsan kerana tekanan darah terlalu tinggi, masalah keluarga dan kurang tidur. Shida ingin mengetahui keputusan daripada CT-scan. Farisha mengatakan bahawa abangnya telah menjumpai doktor dan keadaannya tidak membimbangkan. Tidak lama kemudian,Rosman dan Shida meninggalkan wad itu kerana Farisha perlu banyak berehat.
Beberapa minit selepas Rosman dan Shida meninggal wad itu, Farid dan Amin masuk ke wad Farisha. Mereka mengeluarkan piring TV Satelit lalu membaca minda Farisha. Ternyata WALL Farisha pada malam itu tidak fungsi. Dengan mudah, mereka dapat merakamkan ingatan Farisha lalu keluar dari situ. Selepas itu, Aqram melawat Farisha. Farisha masih tidur lena. Ternyata Farisha masih lemah dan tidak dapat meneruskan tugas tersebut. Sebenarnya sebelum itu, Aqram telah bertemu dengan Azraai. Azraai memberitahu Aqram bahawa semua mikrocip masih terletak di tempatnya. Walaupun doktor telah mengesan mikrocip itu melalui CT-Scan tetapi Azraai menerangkan bahawa mikrocip itu digunakan untuk tujuan uji kaji. Dia berbuat demikian atas amanah arwah ibu bapanya, iaitu semua mikrocip mesti kekal di dalam tubuh Farisha dan berkhidmat di Soft Lab apabila diperlukan.
Bab 10
Pada pagi itu, Shida asyik mencari maklumat Medina tetapi maklumat bagi Medina amat sedikit. Nama Medina banyak dipadamkan daripada kebanyakan laporan. Alia datang ke belakang Shida dan meminta Shida pergi ke bilik pejabat Dr. Maxi . Dalam perjalanan, Shida asyik bertanya ke Alia sama ada berada di sisi Farisha ketika Farisha jatuh pengsan. Alia enggan menjawab. Sebelum Shida bertanya apa-apa kepada Dr. Maxi, Alia menekupkan kedua-dua belah tapak tangan ke wajah Shida. Shida segera tidak ingat apa-apa. Dalam pembedahan, mikrocip telah dimasukkan ke dalam tubuh Shida.
Pada pukul 2.00 petang, Shida dibangunkan oleh Aqram. Menurut Aqram, Shida telah tertidur. Pada petang pukul 2.30, Shida dibawa ke bilik kerja Farisha. Shida diminta duduk di kerusi Farisha. Dr. Maxi meminta Shida berhubungan dengan seorang lelaki dan mengikut arahan yang dipinta. Shida mengangguk. Alia mengurut bahu Shida. Shida terlena. Dua jarum mudah lentur sudah menusuk ke tengkuknya.
Setelah kembali ke bilik Dr. Maxi, mereka berempat menyaksikan keadaan Shida. Nafasnya semakin laju dan dadanya berombak. Khairul Anwar bercadang supaya menghentikan sesi itu tetapi Dr. Maxi tidak bersetuju. Bagaimanapun keadaan Shida semakin serius, Dr. Maxi terpaksa menghentikan sesi itu. Dr. Maxi tidak mahu memadam ingatan Shida dan hendak mendengar apa yang dialami oleh Shida.
Sebaliknya di hospital, Farisha terdengar suara tentang suara perempuan yang mengatakan dirinya sebagai mummy. Setelah lima tahun berkhidmat dengan wanita tua yang separuh gila itu, Farid tidak pernah lihat wanita itu bergembira begitu. Wanita begitu gembira kerana berjaya menghubungi anaknya, Farisha. Wanita itu bukan sahaja hendak mencari anaknya tetapi lebih penting untuk membuktikan yang benar dan yang lebih hebat.
Keesokan pagi, Shida masih berada di bilik kerja Farisha. Sepanjang malam dia memencilkan diri di satu penjuru tanpa mempedulikan orang lain. Alia diminta untuk memujuk Shida tetapi tidak berkesan. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan oleh Karl terhadap Shida.
Bab 11
Farisha bertanya kepada Azraai tenang nama ibu kandungnya. Azraai mengatakan bahawa namanya Marilyn, seorang wanita Portugal tetapi tidak tahu siapa bapa kandungnya. Azraai berasa syukur kerana mendapat adik seperti Farisha. Tiba-tiba Farisha menyatakan bahawa semalam ibu kandungnya datang dan bercakap dengannya. Azraai terkejut segera meminta Farisha mengemas barang dan hendak mengeluarkan Farisha dari hospital. Azraai memandu kereta dan hendak melarikan Farisha keluar dari Kuala Lumpur. Setelah menghubungi rakannya, Azraai hendak menuju ke arah Air Keroh, Melaka. Farisha hendak mengetahui apa hal yang berlaku. Azraai memberitahu Farisha bahawa ibunya hendak membunuhnya. Dia pernah cuba membunuh Farisha ketika bayi kerana taksunb dengan sains dan hendak mengorbankan Farisha demi sains. Farisha tidak dapat menerima kata-kata Azraai. Farisha berasa bingung kerana abang dapat mengetahui misi mereka. Azraai mengatakan bahawa dia baru mengetahui misi tersebut. Azraai mengatakan bahawa dia hanya dapat mengetahui perkara itu dua minggu yang lalu. Azraai juga menerangkan bahawa 26 tahun yang lalu, dua orang lelaki datang ke rumah mereka dengan membawa Farisha bersama.
Sebaliknya di bilik kerja Farisha, Shida terpaksa diikat kerana dia meronta-ronta dan berguling-guling di lantai. Kekuatannya seperti lelaki. Alia diminta mengurut bahu Shida dan Shida kembali tenang. Dr. Maxi cuba bercakap dengan Shida. Shida mengakui dirinya sebagai Karl. Mereka terkejut. Karl hendak mengetahui ke mana pergi Farisha. Karl tidak paus hati kerana mereka menggantikan Farisha dengan Shida. Dr. Maxi mengatakan bahawa dia terpaksa berbuat demikian kerana keadaan Karl yang tidak dibenarkan. Shida terus menengking Dr. Maxi bahawa dia hanya hendak Farisha sahaja untuk menjalankan projek itu kerana Farisha cukup lengkap. Shida menegaskan bahawa dia memerlukan Farisha untuk menghapuskan virus yang disusupi masuk ke dalam Dinara dan mereka kesuntukan masa. Melalui mulut Shida, Karl mengatakan bahawa jika virus itu diaktifkan, virus itu akan menular kepada ribuan manusia. Dr. Maxi segera memberikan arahan supaya Aqram membawa Farisha ke Soft Lab segera. Sebaliknya Aqram menerima berita bahawa Farisha telah meninggalkan Kuala Lumpur.
Dalam perjalanan, Azraai terpaksa menghentikan keretanya di hentian Pagoh kerana kepala Farisha pening dan sepeti terpadat cahaya kilat memancar matanya. Farisha terus jatuh pengsan lagi. Semasa Azraai mencari ubat untuk Farisha, dua orang lelaki berkaca mata hitam sedang berdiri di luar kereta mereka. Dengan pistol, dua orang lelaki telah membawa Farisha dan Azraai diberi amarah supaya tidak membuat laporan kepada pihak polis.
Alia mengejutkan Shida. Shida menjerit-jerit bagai dirasuk. Shida menangis dan mengatakan bahawa dia duduk di dalam penjara. Ramai banduan belasahnya. Shida terus mengatakan bahawa dia telah membunuh seorang budak lelaki di dalam dewan pembedahan. Selain itu, dia juga memukul seorang wanita sampai cacat dan hampir mati lalu memberi dia kehidupan baharu kemudian. Khairul Anwar meluru kepada Shida dan bertanya siapanya yang sebenarnya. Shida mengatakan bahawa Khairul Anwar sebenarnya bernama Muhammad Irfan yang merupakan pengemis. Dia telah diberi ingatan baharu dan menjadi Khairul Anwar. Khairul Anwar sangat marah dan hendak memukul Shida. Dr. Maxi cuba mengawal emosi Khairul Anwar yang tidak tenteram.
Bab 12
Dengan cemas, Azraai menghubungi Rosman bahawa Farisha telah diculik orang. Dia meminta Rosman supaya mengesan lokasi telefon bimbit Farisha. Rosman dapat mengesan Farisha telah dibawa ke arah lebuh raya ke utara. Azraai segera keluar dari hentian Pagor dan menuju ke arah lebuh raya.
Farid telah menghubungi Marilyn bahawa mereka telah berjaya menangkap Farisha. Farisha masih tidak sedar diri di dalam kereta. Di makmal, Marilyn melelapkan mata dan berinteraksi dengan Farisha. Dalam interaksi minda itu, Farisha menolak Marilyn sebagai ibunya .
Di Soft Lab, Melalui Shida, Karl memberitahu Alia bahawa dia bernama Rusmina dan merupakan isterinya. Rupa-rupanya Rusmina pernah derhaka kepada Karl sehingga dipukul sampai cacat. Selepas Karl mengubah fizikal dan ingatan serta nama Alia. Fikaran Shida bercelaru kerana krisis identitinya. Dr. Maxi dan Aqram telah mendapati bahawa Karl telah memindahkan pengalamannya yang pahit selamat 20 tahun ke dalam minda Shida. Khairul Anwar bertanya sama ada ujii kaji sedemikian pernah dilakukan. Menurut Dr. Maxi, uji kaji yang pernah dijalankan terhadap Medina itu gagal.
Di lebuh raya, aplikasi pengesan di telefon pintar Rosman telah menunjukkan kereta yang membawa Farisha tidak ke Seremban. Melalui telefon, Azraai menyangka bahawa Farisha telah dibawa ke Soft Lab.
Di dalam kereta, Farisha terjaga dan mendapati bahawa dia telah ditangkap oleh dua orang lelaki. Tangan dan kakinya telah diikat.
Di Soft Lab, Alia terus bertanya kepada Shida tentang hubungan Karl dengan Medina. Shida (Karl) terus mengakui bahwa dia berjaya atas bantuan Medina. Medina sungguh bijak dan sentiasa hendak membuktikan dia lebih hebat daripada Karl. Shida terus berkata bahawa dia gagal cinta akan Medina dan Medina mengaburi matanya dengan kecantikan dan kebijaksanaannya. Dr. Maxi, Aqram dan Khairul Anwar baru mengetahui perkara yang tersembunyi selama ini. Atas dasar kemanusiaan, Dr. Maxi mengambil keputusan untuk memadamkan ingatan Karl terhadap Shida. Pada mula Alia enggan menjalankan prosedur itu kerana ingin mengetahui peristiwa Karl dengan lebih lanjut lagi. Alia pun diberi masa 10 minit untuk berinteraksi dengan Shida tanpa diawasi oleh mereka.
Di sebuah stesen minyak, Marilyn menaiki kereta Farid. Dia gembira berjumpa dengan Farisha. Dia mengucup pipi Farisha . Farisha bertanya kepadanya tentang sebab Marilyn hendak membunuhnya dahulu. Marilyn sedia memberikan keterangan kepada Farisha untuk mendapat kepercayaan anak gadisnya.
Bab 13
Aqram menghubungi Dr. Haris supaya mengadakan sesi terakhir. Menurut Dr. Haris, otak Karl telah semakin lemah. Alia diminta menjalankan tugas. Alia meletakkan kedua-dua tangannya di pelipis Shida dan Shida mula lena. Dua batang jarum mudah lentur sudah memasuki tengkuk Shida. Berbagai-bagai maklumat daripada otak Karl sudah mula berpindah kepada Shida. Tiba-tiba kedengaran suara Shida. Shida mengatakan bahawa dia berterima kasih kepada Alia yang setia. Dr. Maxi bertanya kepada Karl sama ada boleh menggunakan Shida untuk menyelamatkan Dinara. Suara Karl mengatakan bahawa dia akan cuba menyelamatkan Dinara ketika itu tetapi dia masih perlukan “Farisha di situ sebelum masanya tamat. Setelah tangan dilepaskan, Shida mua menghidupkan komputer tablet di meja. Karl mengatakan bahawa Farisha telah memberikannya ilham untuk mencari punca virus itu dan cara untuk menyahaktifkan sistem Dinara. Dia juga mengetahui bahawa semua angkara Medina adalah hendak menghancurkan mereka. Marilyn masuk ke tempat itu secara tiba-tiba. Madina mengejek Karl hidup dalam badan perempuan. Karl memarahi Medina yang menangkap Farisha. Sebalik Farisha terkejut suara Shida yang berubah dan nama ibunya ialah Medina.
Medina mula bercerita bahawa 30 tahun dulu, dia datang bekerja kepada Karl dan telah menjadikan dia sebagai Medina dan mengambil kesempatan dengan sesuka hati. Karl mengatakan bahawa segala-gala atas kerelaan Medina sendiri. Medina mengatakan bahawa ternyata dia lebih hebat daripada Karl sehingga cemburu terhadapnya. Karl menjelaskan bahawa dia terpaksa melarikan Farisha daripada Medina kerana Medina sudah gila dan hendak membunuh anak sendiri. Medina menafikan dakwaan itu dan mengatakan bahawa bapanya Karl juga gila dan sanggup menanam berbagai-bagai implan dalam tubuh Farisha serta memberikan berjenis-jenis ubat untuk menjadikan dia sebagai kanak-kanak genius. Dia rela Farisha mati daripada diseksa begitu.
Rupa-rupanya Farisha ialah anak kepada Karl dan Medina. Dr. Maxilah yang membawa Farisha kepada keluarga angkatnya demi keselamatannya. Dia dibawa ke Soft Lab kerana atas permintaan Karl. Kepintaran Farisha sangat diperlukan untuk menyelamatkan Dinara. Karl sendiri tidak mampu lakukannya. Dinara dibangunkan oleh Karl dan Medina. Dengan sombong, Medina mengatakan bahawa Dr. Maxi sepatutnya mencarinya untuk menyelamatkan Dinara kerana dialah yang paling hebat. Tiba-tiba Shida menjerit dan mengatakan bahawa Medina gila dan sabotaj projek mereka.
Pada masa itu, Dr. Haris menelefon Dr. Maxi bahawa Sesi itu mesti dihentikan segera kerana Karl sudah nazak. Khairul Anwar selesai melancarkan dua program seperti yang dicadangkan oleh Dr. Maxi. Medina berpuas hati atas kejadian itu. Dr. Maxi memberitahu Medina bahawa Karl sedang dalam keadaan nazak. Mereka terkejut. Medina tidak tahu Karl menghidap penyakit.
Mereka semua menuju ke arah rumah Karl di Puchong. Farisha dan Aqram turut menaiki kereta Azraai. Aqram mula bercerita tentang virus dalam sistem Dinar. Medina berdendam terhadap Karl atas sikap angkuh Karl, iaitu Median berusaha membantu Karl dalam penyelidikan tetapi Karl telah mensabotaj Medina dengan memindahkan pingatan seorang bekas banduan ke dalam minda Medina sehingga Medina menjadi separuh gila. Oleh itu Medina hampir membunuh anaknya sendiri.
Aqram juga menceritakan bahawa dia sebenarnya berumur 60 tahun dan merupakan adik Karl yang terencat akal. Karl telah membina semula luarannya malah memberikan ingatan dan fikiran baharu kepadanya. Menurut Aqram, Alia merupakan hasil percubaan Karl yang pertama tetapi kurang sempurna, iaitu tidak mengubah emosinya yang kuat cemburu. Aqram mengakui bahawa dia, Alia, Khiarul Anwar dan beberapa ratus orang pekerja di Soft Lab ialah cyborg.
Aqram menjelaskan bahawa Farisha adalah manusia biasa yang lahir daripada benih kasih sayang Karl dengan Medina.
Bab 14
Apabila sampai di rumah Karl , mereka hanya dibenarkan masuk ke bilik rawatan Karl seorang demi seorang. Medina dan Alia turut masuk ke bilik rawatan itu dan perasaan sedih ketika keluar. Farisha hanya memberikan salam kepada ayah yang baru dikenalinya. Setitik air jernih mengalir di pipi lelaki yang sedang nazak itu. Pada pukul 7.00 Dr. Haris mengumumkan Karl sudah meninggal dunia.
Wasiat terakhir Karl ialah mayatnya dibakar dan abunya ditabur di Selat Melaka. Pada hari Ahad, berpuluh-puluh orang pekerja Soft Lab berkumpul di Port Dickson untuk upacara itu. Medina menggenggam tangan Farisha sepanjang upacara. Medina turut menyesal kerana lari daripadanya. Farisha memuji ibunya dan bapanya sama hebat.
Farisha mendapati bahawa Shida hanya diam sahaja sejak semalam dan kelihatan agak aneh. Tiba-tiba Shida mengatakan bahawa mati itu satu pemulaan baharu. Farisha bimbang akan Shida. Tiba-tiba Shida menyuruh Farisha tidak perlu bimbang akan Shida dan mereka berdua masih ada banyak kerja di Soft Lab untuk menyelamatkan Dinara. Aqram memegang tangan Shida dan bertanya sama ada dia ialah Karl. Shida mengatakan bahawa dia tidak sanggup meninggalkan Akeem, adiknya seorang di dunia ini. Aqram terdiam. Farisha sudah berlari mencari Medina.

Categories
Uncategorized

Latar Tempat dan Masa dalam Novel Sejambak Bakti karyag Rejab F.I

Latar Tempat Novel Sejambak Bakti karyag Rejab F.I Sekolah Menengah Teknik Pertanian Seri Kayangan,  Perlis Sebuah sekolah yang terdapat empat buah bangunan yang bercat kuning tersergam indah. Pengetua sekolah ialah Cikgu Syamsudin. Sekolah itu mementingkan disiplin dan semangat kerjasama dalam kalangan pelajar. Sekolah itu terdapat kedai koperasi, bangsal ternakan ayam telur dan sebagainya. Kebanyakan pelajar daripada keluarga petani. Salah satu peristiwa yang penting yang berlaku di sekolah itu ialah Munir dirotan oleh pengetua di hadapan perhimpunan kerana melanggar pelbagai masalah disiplin. Selain itu, Koperasi Sekolah itu telah berjaya memenangi johan dalam Pertandingan Koperasi Sekolah-sekolah pada tahun itu. Razali telah mewakili sekolah untuk menerima piala itu. Tambahan lagi, terdapat peristiwa tenang pertemuan antara Razali dengan bapa kandungnya, iaitu Pak Ramli. Kedai koperasi Sekolah Menengah Teknik Pertanian Seri Kayang Kedai koperasi itu diuruskan oleh seorang pembantu kedai, 12 orang pelajar dan empat orang guru yang dilantik sebagai ahli lembaga pengarah koperasi. Kedai koperasi itu menjual pelbagai bahan keperluan pelajar, seperti alat-alat tulis, baju sukan, buku dan sebagainya. Salah satu peristiwa yang berlaku di kedai koperasi itu ialah Munir telah mencerobahi kedai itu dan mencuri wang sebanyak RM200 serta sengaja menjadikan semua barangan jualan bertaburan di lantai. Bukan itu sahaja, dua orang polis telah datang ke kedai koperasi itu untuk membuat siasatan. Mereka mendapati bahawa pintu kedai tidak dikopak orang. Oleh itu, mereka mengesyaki penceroboh itu ialah pemilik kunci kedai koperasi. Akibatnya Razali telah dibawa ke balai polis untuk mendapat siasatan lanjut. Selain itu, terdapat peristiwa tentang semua ahli lembaga pengarah bekerjasama untuk mengemaskan bilik kedai koperasi itu sebagai persediaan untuk menghadapi Pertandingan Koperasi Sekolah-sekolah tetapi Munir tidak hadir dan bermain bola di padang. Rumah Razali Ramah Razali terdapat di kawasan sawah. Razali tinggal bersama dengan ibunya Mak Sopiah dan ayah tirinya, Pak Zakaria . Salah satu peristiwa yang berlaku di rumah itu ialah Pak Zakaria hendak menghalau Razali keluar dari rumah itu setelah mendengar fitnah daripada Munir bahawa Razali telah mencerobohi kedai koperasi dan mencuri wang. Peristiwa lain yang menarik ialah Munir datang ke rumah Razali dan meminta maaf kepada Mak Sopiah dan Pak Zakaria atas fitnahnya terhadap Razali sehingga nama keluarga mereka terjejas. Selain itu terdapat peristiwa ialah Razali meminta ibunya supaya memberitahu nama bapanya dan kedudukan bapanya ketika itu tetapi Mak Sopiah enggan memberitahu keadaan bapanya kepada Razali Pondok di tengah Sawah Pondok itu tidak jauh dari rumah Razali. Tempat itu sunyi dan lapang. Oleh itu saban hari, Razali akan mengulang kaji pelajar di pondok itu. Selain itu, dia juga mengajak Ramlah, Swee Lan dan Saridevi untuk mengulang kaji di situ. Ketika menghadapi fitnah dan dimarahi oleh bapa tirinya, Razali akan berada di pondok itu untuk menenangkan jiwanya. Di samping itu, Razali juga membantu Munir dalam pelajaran di pondok itu setelah Munir insaf akan kesalahan. Maktab Kerjasama, Petaling Jaya Razali dan wakil-wakil sekolah lain telah dipilih untuk menyertai kursus seluruah koperasi sekolah Malaysia di Maktab Kerjasama, Petaling Jaya. Razali telah mendapat banyak ilmu pengetahuan tenang koperasi dalam kursus itu.   Latar Masa Latar masa bagi novel ini ialah pada zaman sekarang. Terdapat latar masa pagi, petang dan malam. Latar masa pagi Peristiwa yang berlaku pada waktu pagi ialah ketika Razali dan beberapa orang kawan membuka pintu kedai koperasi, mereka terkejut kerana kedai koperasi mereka telah dicerobohi orang. Semua barangan jual bertaburan di lantai. RM200 yang disimpan di dalam laci meja juga dicuri orang. Mereka segera melaporkan peristiwa itu kepada Cikgu Zulkifli. Peristiwa yang menarik yang lain ialah Koperasi Sekolah Menengah Teknik Pertanian Seri Kayangan telah menenangi johan dalam Pertandingan Koperasi Sekolah-sekolah pada tahun itu. Razali telah mewakili sekolah untuk menerima piala itu. Selain itu, peristiwa yang menarik ialah Razali dapat bertemu dengan bapa kandungnya, Pak Ramli pada waktu pagi juga. Latar masa petang Peristiwa yang berlaku pada waktu petang ialah Razali telah dipukul oleh Munir, Leong dan Silvam di tengah jalan setelah pulang dari sekolah. Razali tersungkur dan mukanya berdarah. Peristiwa lain yang berlaku pada waktu petang ialah Pak Zakaria hendak menghalau Razali keluar dari rumah setelah mendengar fitnah daripada Munir dan Leong. Latar masa malam Peristiwa menarik yang berlaku pada waktu malam ialah satu lembaga hitam telah membuka pintu Kedai Koperasi Sekolah lalu masuk ke dalam kedai itu. Lembaga hitam sanggup memunggah kedai itu sehingga barang-barang di kedai itu besepah dan tunggang-langgang

Categories
Uncategorized

Nilai-Nilai dalam Novel Sejambak Bakti

Nilai-Nilai dalam Novel Sejambak Bakti
Nilai amanah
Ahli-ahli lembaga pengarah Koperasi Sekolah Menengah Teknik Pertanian Seri Kayangan dapat menjalankan tugas masing-masing dengan penuh bertanggungjawab. Mereka sanggup mengorbankan masa dan tenaga untuk meningkatkan pendapatan kedai koperasi dan berusaha untuk memberikan sumbangan kepada pembangunan sekolah, seperti membina bilik bacaan.
Nilai tolong-menolong
Razali mempunyai nilai tolong-menolong. Ketika kawan-kawan menghadapi masalah dalam pelajaran, dia tidak keberatan untuk memberikan bantuan. Contohnya dia membantu Ramlah, Swee Lan, Saridevi dan Munir yang menghadapi masalah dalam pelajaran. Ramlah juga mengamalkan nilai tolong-menolong. Contohnya dia membantu Razali untuk melengkapkan minit mesyuarat.
Nilai kerjasama
Ahli lembaga pengarah koperasi Sekolah Menengah Teknik Pertanian Seri Kayangan sentiasa mengamalkan nilai kerjasama. Contohnya, mereka bekerjasama dan bergotong-royong untuk membersihkan reban ayam, bilik bacaan dan kedai koperasi mereka sebagai persediaan untuk menyertai Pertandingan Koperasi Sekolah-sekolah.
Nilai kasih sayang
Mak Sopiah mengamalkan nilai kasih sayang. Dia bersikap penyayang. Dia sayang akan anak tunggalnya dan mengambil berat akan pelajaran dan perasaanya. Dia sanggup keluar dari rumah ketika suaminya hendak menghalau Razali dari rumah. Dia juga enggan memberitahu Razali tentang bapa kandungnya kerana tidak sanggup berpisah dengan Razali . Selain itu, Razali juga berpegang teguh terhadap nilai kasih sayang. Dia sayang akan emak dan tidak mahu menyakiti hati ibunya. Walaupun sangat ingin mengetahui bapa kandungnya, tetapi dia tidak mahu memaksa ibunya untuk memberitahu keadaan bapa kandungnya.
Nilai jujur dan ikhlas
Razali mengamalkan nilai jujur dan ikhlas. Dia ikhlas menerima Munir sebagai kawan setelah Munir insaf akan kesalahannya walaupun Munir pernah membulinya malah membuat fitnah terhadapnya. Dia juga bersikap jujur dan ikhlas untuk membantu pelajar lain yang menghadapi masalah dalam pelajaran.
Tabah
Sebagai anak tiri, Razali tabah menghadapi layanan Pak Zakaria yang agak teruk. Dia sentiasa sabar walaupun ditegur oleh Pak Zakaria sebagai pencuri, sombong dan suka berlagak. Dia sentiasa tabah walaupun rindu akan bapa kandungnya. Setelah balik dari balai polis, Razali tetap tabah untuk berhadapan dengan khabar angin yang mendakwa dia sebagai pencerobah kedai koperasi dan pencuri. Selain itu, Mak Sopiah juga mengamalkan nilai tabah. Dia tabah menghadapi pengalaman yang pahit, iatu dia diceraikan oleh bekas suaminya Ramli pada 16 tahun yang lalu.
Nilai tanggungjawab
Sebagai pengetua, Cikgu Syamsudin mengamalkan nilai tanggungjawab. Beliau menjalankan tugasnya sebagai pengetua dengan penuh tanggungjawab. Beliau sentiasa menjaga disiplin sekolah itu dan menggalakkan pelajar menyertai pertandingan untuk mengharumkan nama sekolah. Selain itu, ahli-ahli lembaga pengarah juga menjalankan tugas yang diamanahkan dengan penuh tanggungjawab, seperti Razali, Cikgu Zulkifli, Ramlah, Swee Lan dan Saridevi.

Categories
Uncategorized

Perwatakan bagi watak-watak dalam novel Sejambak Bakti

Perwatakan bagi watak-watak dalam novel Sejambak Bakti
Razali
Razali merupakan watak utama dalam novel Sejambak Bakti. Razali ialah anak kepada Mak Sopiah dan anak tiri kepada Pak Zakaria. Sebagai penolong setiausaha lembaga pengarah Koperasi sekolah, Razali sentiasa menjalankan tugasnya dengan amanah. Sebagai pelajar, Razali sangat rajin dan belajar bersungguh-sungguh. Dia sering mengulang di pondok yang terletak di tengah sawah.
Dia juga bersikap suka membantu. Contohnya dia telah membantu Ramlah, Swee Lan, dan Saridevi dalam pelajaran. Selain itu, Razali juga sayang dan hormat kepada ibunya. Contohnya walaupun sangat ingin mengetahui keadaan ayah kandungnya, Razali tidak sanggup menyakiti hati ibunya semasa ibunya enggan memberitahukan ayahnya.
Razali juga bersikap sedia memaafkan. Misalnya ketika Munir meminta maaf kepadanya, Razali segera bersalam dengannya dan memeluk badan Munir sebagai tanda memaafkan segala kesalahan Munir terhadapnya. Razali juga bersikap ikhlas. Dia sanggup menerima Munir sebagai sahabat walaupun Munir pernah memukulnya dan membuat fitnah terhadapnya, malahan sanggup membantu Munir dalam pelajaran setelah Munir insaf akan kesalahannya.
Munir
Munir berasal daripada keluarga yang berada. Dia juga merupakan salah seorang ahli lembaga pengarah koperasi sekolah. Munir bersikap sombong dan angkuh. Dia suka memacu motosikal di jalan raya. Munir merupakan ahli lembaga pengarah yang tidak bertanggungjawab. Contohnya dia sanggup ponteng dalam tugas di kedai koperasi sekolah dan bermain bola di padang. Munir juga bersikap pendendam dan iri hati. Contohnya dia cemburu apabila melihat Ramlah sering bersama dengan Razali. Dia sanggup memukul Razali di tengah jalan ke rumah. Dia juga membuat fitnah bahawa Razali telah mencerobohi kedai koperasi. Bagaimanapun Munir telah insaf akan kesalahan dirinya setelah dirotan di depan perhimpunan. Dia telah meminta maaf kepada Razali dan keluarga Razali.
Mak Sopiah
Ibu kepada Razali dan isteri kepada Pak Zakaria. Dia juga bekas isteri kepada Pak Ramli. Dia telah bercerai dengan Pak Ramli 16 tahun yang lalu, iaitu Razali baru berumur satu tahun. Mak Sopiah bersikap penyayang. Dia sangat sayang akan anaknya Razali. Sebagai contoh, dia sangat membela Razali malah mengikut Razali keluar dari rumah jika suaminya hendak menghalau Razali keluar dari rumah itu. Dia tidak mahu memberitahu keadaan ayah kandung Razali kepada Razali kerana tidak mahu Razali meninggalkannya. Mak Sopiah juga seorang yang mesra. Contohnya dia melayani kawan-kawan Razali dengan ramah-tamah dan menghilangkan minuman dan pisang goreng untuk mereka.

Cikgu Zulkifli
Cikgu Zulkifli ialah guru yang bertanggungjawab terhadap Koperasi Sekolah. Sebagai salah seorang ahli lembaga pengarah, Cikgu Zulkifli sentiasa memberikan perhatian dan bantuan untuk memajukan kegiatan koperasi sekolah. Beliau seorang guru yang dedikasi dan bertanggungjawab. Beliau sanggup mengorbankan masa dan tenaga untuk menguruskan perniagaan kedai koperasi dan projek ternakan ayam telur di sekolah itu. Cikgu Zulkifli juga seorang guru yang mengambil berat terhadap pelajaran dan tingkah laku pelajar. Contohnya dia sentiasa memberikan nasihat kepada Munir supaya bersikap positif terhadap pelajar dan tugas dalam koperasi sekolah.
Cikgu Syamsudin
Cikgu Syamsudin merupakan pengetua Sekolah Menengah Teknik Pertanian Seri Kayangan. Cikgu Syamsudin bersikap tegas dan sentiasa mengambil berat akan disiplin pelajar. Oleh itu beliau sanggup mengambil keputusan untuk merotan dan merotan di hadapan perhimpunan pelajar terhadap Munir yang sering melanggar peraturan sekolah. Beliau berbuat demikian demi meningkatkan disiplin pelajar. Beliau sentiasa prihatin terhadap kokurikulum pelajar. Contohnya, beliau memberikan sokongan yang sepenuh terhadap kegiatan koperasi sekolah dan penyertaan Pertandingan Koperasi Sekolah-sekolah.
Pak Zakaria
Pak Zakaria ialah bapa tiri kepada Razali dan suami kepada Mak Sopiah. Dia bersikap prejudis. Contohnya, dia sering menganggap bahawa anak tirinya bersikap sombong dan angkuh. Semasa melihat keadaan Razali yang telah dipukul, dia terus mendakwa bahawa Razali suka bergaduh dengan orang lain. Apabila diberitahu oleh Munir dan Leong, Pak Zakaria terus mempercayai kata-kata mereka, iaitu Razali telah mencerobohi kedai koperasi dan mencuri wang di dalam kedai koperasi itu. Tanpa usul periksa, Pak Zakaria hendak menghalau Razali keluar dari rumah. Bagaimanapun dia juga bersikap sedia memaafkan, iaitu dia terus memaafkan Munir apabila Munir meminta maaf atas kesalahannya yang memfitnah Razali sehingga nama keluarga merekaterjejas.
Ramlah
Ramlah seorang gadis yang bersikap sopan dan lemah lembut. Keayuannya telah memikat hati Munir. Sebagai ahli lembaga pengarah koperasi sekolah, Ramlah aktif menjalankan tugasnya dengan penuh tanggungjawab. Dia seorang pelajar yang suka membantu orang. Contohnya dia telah membantu Razali untuk membuat minit mesyuarat lembaga pengarah koperasi sekolah. Selain itu, Ramlah seorang pelajar yang tekun dalam pelajaran. Oleh itu, dia dan Swee Lan serta Saridevi meminta Razali supaya dapat berulang kaji tentang pelajaran yang tidak difahami. Dia juga bersikap setia kawan. Contohnya dia percaya sepenuhnya terhadap Razali bahawa Razali tidak terlibat dalam kes kecurian dalam kedai koperasi sekolah.
Selain itu terdapat watak-watak samping yang lain seperti
Swee Lan , Saridevi, Harun, Norlela, Cikgu Robeah, Cikgu Hassan, Leong, Silvam, Cikgu Saiful, Pak Ramli, Encik Ali dan sebagainya.