Categories
Uncategorized

Karangan Ramalan 4- Kepentingan Memelihara Bangunan Bersearah

Berdasarkan buku teks Bahasa Malaysia Tingkatan Lima, isu Bangunan Bersejarah memeng merupakan salah satu topik dalam buku tersebut. Oleh itu, tajuk karangan yang ada kaitan dengan isu ini perlu diambil perhatian oleh pelajar. Seterusnya satu karangan daripada laman web telah diambil sebagai contoh untuk ditinjau oleh para pelajar.

Download KARANGAN-Kepentingan Memulihara Bangunan Bersejarah.pdf (Adobe Reader/Acrobat File Format)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *