Categories
Uncategorized

Rangkai kata yang menarik

Beberapa rangkai kata menarik untuk Kertas 1 & Kertas 2 (Soalan 3a)

PENYALUR ILMU
Maksudnya : Pemberi atau sesuatu yang banyak memberikan pengetahuan.
Guru dianggap penyalur ilmu yang baik kerana telah mcnerima latihan pendidikan yang secukupnya.

ALAF BAHARU
Maksudnya : Masa terkini, zaman ini
Remaja alaf baharu harus memiliki kemahiran yang luas terutama dalam aspek teknologi moden yang sering berubah.

MUTAKHIR INI
Maksudnya : Pada masa kini, ketika ini
Mutakhir ini, banyak kejadian jenayah yang melibatkan remaja berlaku terutama di bandar-bandar besar.

SEANTERO DUNIA
Maksudnya : Seluruh dunia
Sudah seantero dunia mengetahui keindahan batik negara ini yang mengutamakan bentuk-bentuk kesenian alam sekitar.

MEMANIFESTASIKAN FIKIRAN
Maksudnya : menggunakan atau melahirkan idea dan pendapat dengan sebaik mungkin. Kejayaan penulis mampu dibuktikan menerusi keupayaannya memanifestasikan fikirannya dalam jalan cerita novel.

MENUKILKAN KATA-KATA
Maksudnya : Menulis atau bercakap sesuatu perkara terutama karya sastera.
Saya menukilkan kata -kata semangat di atas kertas itu untuk memberi semangat kepada adik yang bakal menghadapi peperiksaan.

MEMBERIKAN IMPAK
Maksudnya : Mengakibatkan atau menyebabkan sesuatu berlaku.
Peristiwa kemalangan itu memberikan impak yang besar dalam kehidupan pemuda tersebut.

RENTETAN SENARIO
Maksudnya : Selepas sesuatu fenomena itu berlaku.
Rentetan senario itu, kerajaan telah memperkenalkan pelbagai peraturan di kawasan sekolah.

JIKA DITELUSURI
Maksudnya : Jika dikaji secara mendalam atau teliti isu tersebut.
Kejadian itu jika ditelusuri membuktikan kegagalan pihak kerajaan mengawal kehadiran pendatang asing.

MENDABIK DADA
Maksudnya : Kesombongan akibat kejayaan / keangkuhan.
Kita janganlah mendabik dada semata-mata kerana mahukan pengiktirafan.

KESTABILAN SPIRITUAL DAN FIZIKAL
Maksudnya : Keseimbangan rohani dan jasmani
Kestabilan spiritual dan fizikal penting diperoleh dahulu sebelum seseorang itu mampu menempa kejayaan.

MEKANISME KAWALAN
Maksudnya : Alat / aspek yang mengawal sesuatu
Mekanisme kawalan yang Iebih efektif perlu dilaksanakan untuk mengawal masalah kenaikan harga barangan runcit.

PANDANGAN SARWA
Maksudnya : Pemikiran biasa / umum
Pandangan sarwa masyarakat terhadap isu itu meyebabkan polemik itu sukar diselesaikan.

ANJAKAN PARADIGMA
Maksudnya : Perubahan demi kemajuan atau kebaikan
Anjakan paradigma penting berlaku dalam diri remaja dalam menongkah arus globalisasi.

RELEVAN DENGAN KEHENDAK ZAMAN
Maksudnya : Diterima dengan perubahan dari semasa ke semasa
Kemahiran diri harus diberi penekanan supaya menjadi relevan dengan kehendak zaman.

LANDASAN BERFIKIR
Maksudnya : Cara berfikir
Landasan berfikir seseorang itu banyak ditentukan oleh tahap pendidikannya.

MASYARAKAT KONVENSIONAL
Maksudnya : Masyarakat umum / biasa
Masyarakat konvensional pada hari ini memang mementingkan aspek kebendaan sahaja.

MENGAIBKAN DIRI
Maksudnya : Memalukan diri
Tindakan Ielaki itu melakukan jenayah telah mengaibkan diri dan keluarganya.

ALMA MATER
Maksudnya : Sekolah /universiti / tempat belajar
Dia telah kembali ke alma maternya untuk memberi sumbangan kewangan.

KEMAPANAN FIKIRAN
Maksudnya : Keteguhan cara berfikir
Kemapanan fikiran remaja memastikan diri mereka bebas daripada masalah.

MELUASKAN HORIZON PEMIKIRAN
Maksudnya : Meluaskan pandangan / pemikiran
Remaja harus meluaskan horizon pemikiran mereka jika ingin bersaing dalam dunia yang serba moden ini.

MENGGABUNGJALINKAN ELEMEN
Maksudnya : Menggunakan pelbagai aspek
Kajian itu cuba menggabungjalinkan elemen yang menjadi punca kegagalan projek tersebut.

MERANGSANG EKONOMI
Maksudnya : Mengaktifkan proses ekonomi
Langkah kerajaan mewujudkan taman industri itu bertujuan untuk merangsang perkembangan ekonomi negara.

Leave a Reply