Categories
Uncategorized

ANALISIS SOALAN RUMUSAN (2001-2009)

Para pelajar yang bakal menduduki Peperiksaan SPM perlu mengkaji dan menganalisis rumusan tahun-tahun lepas untuk mengetahui skop soalan yang bakal diuji pada tahun ini.

SPM SKOP SOALAN
NOV 2001 Tanggungjawab penulis
JUN 2002 Peranan Industri Kecil dan Sederhana dalam pembangunan ekonomi negara
NOV 2002 Langkah-langkah untuk meningkatkan penggunaan teknologi maklumat dalam kalangan kakitangan kerajaan
JUN 2003 Langkah-langkah untuk meningkatkan kesedaran moral masyarakat.
NOV 2003 Kepentingan pelabelan makanan
JUN 2004 Masalah yang dihadapi oleh sektor perubatan awam di Malaysia.
NOV 2004 Faedah penubuhan badan khas bagi membantu pesakit kronik dan sebab-sebab penubuhannya.
JUN 2005 Cara-cara mengurus tekanan dan kepentingan pengurusan tekanan kepada individu
NOV 2005 Faedah-faedah hidup berjiran dan cara-cara memupuk semangat kejiranan
JUN 2006 Kelebihan kerja berpasukan dan cara-cara pemimpin membentuk kerja berpasukan.
NOV 2006 Cara-cara melahirkan masyarakat berbudi bahasa dan kesan terhakisnya amalan berbudi bahasa dalam masyarakat
JUN 2007 Kepentingan terumbu karang di Malaysia dan kaedah pemuliharaannya
NOV 2007 Tindakan mengatasi masalah disiplin murid di sekolah dan kesan masalah itu kepada negara.
JUN 2008 Faedah membaca dan cara-cara menggalakkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat.

NOV 2008 Faedah-faedah penerokaan angkasa lepas dan cara-cara untuk menarik minat masyarakat terhadap bidang penerokaan angkasa lepas
JUN 2009 Punca-punca keracunan makanan dan kesan-kesan keracunan makanan..
NOV 2009 Kepentingan tidur dari segi saintifik dan cara-cara mengatasi masalah sukar tidur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *