Categories
Uncategorized

Bezakan “masalah sosial”, “masalah remaja”, “salah laku pelajar”, dan “jenayah remaja”

Kehendak soalan karangan perlu difahami secara teliti sebelum anda merangka atau menulis karangan anda.  Ketika menyemak  karangan pelajar,  cikgu mendapati bahawa pelajar sering salah tafsir kehendak  soalan karangan.  Antaranya  pelajar tidak memahami konsep “masalah sosial”,   “masalah remaja”,  “salah laku pelajar”,  “jenayah remaja” atau “juvenil remaja”.

Pada pendapat cikgu, masalah sosial  merupakan isu secara umum, iaitu merangkumi semua jenis masalah yang berlaku dalam masyarakat kita.  Misalnya masalah remaja, masalah keluarga, penganiayaan kanak-kanak,  masalah warga tua yang terbiar, masalah jenayah, masalah rasuah, dan lain-lain lagi.

Masalah remaja pula boleh ditakrifkan sebagai fenomena atau gejala negatif yang berlaku dalam kalangan remaja kita, yakni merangkumi  salah laku remaja di sekolah,  juvenil,   samseng jalanan (mat rempit), gengsterisme,  vandalisme, lari dari rumah,  pembuangan bayi, seks rambang dan sebagainya.

Sebaliknya, salah laku pelajar  bermaksud masalah pelajar yang menyalahi  peraturan atau melanggar disiplin sekolah.  Contohnya  kes gengsterisme (kes buli), vandalisme, ponteng sekolah, merokok,  mencuri, tidak berpakaian kemas dan lain-lain lagi.  Dengan kata lain,  kes kesalahan  yang lazimnya berlaku di kawasan sekolah atau di sekeliling sekolah.  Oleh itu masalah mat rempit  atau kes  lari dari rumah tidak sesuai dimasukkan ke dalam  isu salah laku pelajar kerana jarang-jarang berlaku di dalam kawasan sekolah.

Jenayah  remaja atau juvenil  ( perkataan juvanal adalah ejaan yang salah) dapat  didefinisikan sebagai kes jenayah yang dilakukan oleh golongan remaja sama ada masih belajar atau tidak bersekolah lagi.  Konsep “jenayah”  ialah kes yang melanggar undang-undang negara, tamsilnya kes mencuri, merompak, merogol, menagih atau mengedar dadah,  menyertai kongsi gelap, berlumba haram, terlibat dalam kegiatan maksiat dan sebagainya.

Semoga huraian cikgu dapat membantu pelajar sebagai panduan ketika menulis karangan.  Ingatlah isi atau contoh yang diberikan oleh calon peperiksaan akan memperlihatkan kematangan pelajar itu ketika menulis karangan.  Sebagai contoh, pelajar membincangkan kes merokok dalam isu juvenil  adalah tidak munasabah.

3 replies on “Bezakan “masalah sosial”, “masalah remaja”, “salah laku pelajar”, dan “jenayah remaja””

Cikgu boleh tanya bagaimana untuk buat karangan rencana tentang faktor, kesan,Mengapa berlakunya,cara dan langkah untuk mengatasi masalah Pembuangan Bayi serta isu-isu tersebut.TERIMA KASIH.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *