Categories
spm2021

Latihan Penyuntingan format SPM 2021

Jawapan Latihan penyuntingan 1

 1. Kumpulan-pasukan
 2. Daripada-dari
 3. Berpandu- berpandukan
 4. Ke 5 – ke-5
 5. Selain daripada – selain
 6. Calar balar – calar-balar
 7. Putih – pucat
 8. Serious – serius
 9. Penguatkuasa – penguat kuasa
 10. Penyelamatan- keselamatan
 11. Lima – lima orang
 12. Mereka hadapi – dihadapi oleh mereka
 13. Lain-lain pasukan – pasukan-pasukan lain.

Jawapan latihan penyuntingan 2

 1. Pekej   –  pakej
 2. Prodok         –  produk
 3. Eko-pelancongan   –  ekopelancongan
 4. Kekayaan   –   kaya
 5. Beribu    –   beribu-ribu
 6. Unit    – unik
 7. Para pelancong-pelancong    – para pelancong
 8. Terpesona  – terpesona oleh
 9. Pandangan  –  pemandangan
 10. Perlu ditanggung oleh kita    –  perlu kita tanggung
 11. Agar supaya  – agar supaya
 12. Berulang-ulang  – berulang
 13. Spesis –  spesies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *